Středa, 19. února 2020

Rozhodnutí vyřkne ministerstvo kultury

18.01.2006

Zákupy - Otázka týkající se dalšího osudu historické části bývalých kasáren v Zákupech prozatím nebyla s konečnou platností zodpovězena. O urychlení řešení současné situace okolo chátrajícího objektu usiluje nejen město samotné, ale také Územní pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Labem (ÚZSVM).


Odloučené pracoviště v České Lípě převzalo minulý týden stavebně technické zhodnocení stavebních konstrukcí zmíněného objektu v Nových Zákupech, jež vypracovala odborná a inženýrská společnost. "Tento statický posudek je jedním z nezbytných podkladů, na základě kterých bude Ministerstvo kultury České republiky rozhodovat o zrušení prohlášení objektu za kulturní památku, tedy sejmutí památkové ochrany," informoval náš deník ing. Jiří Kubricht, ředitel Územního pracoviště ÚZSVM v Ústí nad Labem.


Jak dále uvedl, posudek spolu s dalšími nutnými podklady pro rozhodnutí bude v nejbližší době prostřednictvím ÚZSVM předán ministerstvu kultury. Vzhledem k tomu, že se budova nacházela ve velmi špatném stavu ještě před říjnovým zřícením části střechy, nelze jednoznačně stanovit výši vzniklých škod způsobených právě jejím propadnutím.


"Vzhledem k nebezpečí úrazu provádějí pracovní českolipského odloučeného pracoviště pravidelnou kontrolu zajištění objektu, zejména pak stavu oplocení, jehož průběžnými opravami se snaží znemožnit občanům přístup do areálu," podotkl dále ing. Jiří Kubricht. Přes veškerá provedená opatření však mnozí lidé nedbají toho, že konstrukční prvky jsou v havarijním stavu a i nadále vyřezávají zbylé dřevěné trámy a další nosné prvky, rozebírají zdivo, jak z cihel, tak i z pískovcových kvádrů a tím přivádějí do nebezpečí nejen sebe, ale zejména obyvatele žijící v bezprostředním okolí.