Středa, 19. února 2020

Stát zamezil devastaci Javorenského zámku

05.01.2006

Javorná - Zámek Javorná u Bečova na Karlovarsku, který je ve značně zchátralém stavu, zabezpečil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) proti další devastaci.


Na nezbytné stavební práce a bezpečnostní opatření vynaložilo územní pracoviště ÚZSVM v Plzni více než pětaosmdesát tisíc korun. Neměl by tak být ohrožen život a zdraví osob při případném neoprávněném vstupu do objektu a neměla by pokračovat devastace památky, informovala mluvčí ÚZSVM Izabela Filová.


Posledním majitelem nemovitosti před listopadem 1989 bylo bývalé Divadlo Vítězslava Nezvala v Karlových Varech. Dlouhodobé spory o to, kdo je majitelem zámku, přispěly k jeho postupné devastaci. Teprve ÚZSVM, jemuž připadlo právo hospodaření k části zámku Javorná v srpnu 2003, započal s ochranou památky, uvedla mluvčí Filová.


Zámek Javorná, dříve též nazývaný Javorenský zámek, byl založen v letech 1729 až 1730. Později byl připojen k panství Bečov a používán jako hospodářská budova. Zamýšlená čtyřkřídlá dispozice nebyla nikdy dokončena, byla vystavěna pouze dvě přízemní křídla na půdorysu ve tvaru písmene L s hranolovou věží ve společném nároží. Součástí severního křídla je kostel svatého Jana Nepomuckého.