Středa, 19. února 2020

Zámek Javorná už nebude dále chátrat

06.01.2006

Javorná - Až Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) učinil přítrž dalšímu znehodnocování kulturní památky zámku Javorná z 18. století. Zámek doplatil na spory o tom, komu patří, kvůli nimž se o chátrající památku nikdo nestaral. Do objektu investoval ÚZSVM, odloučené pracoviště Karlovy Vary, celkem 85 tisíc korun na zajištění neodkladných úprav Javorné. "Použili jsme speciální technologie, která stav kulturní památky žádným způsobem nenarušila," uvedla mluvčí ÚZSVM Izabela Filová.


Nyní, po ukončení zabezpečovacích prací, je tak vstup do zámku cizím osobám znemožněn. "Zároveň už by nemělo docházet k další devastaci památky a případnému ohrožení života a zdraví jedinců, kteří se snažili do zámku i přes zákaz vniknout," dodala Filová.


Posledním majitelem zámku před revolucí v roce 1989 bylo Divadlo Vítězslava Nezvala v Karlových Varech. To bylo příspěvkovou organizací karlovarského magistrátu a o vlastníkovi Javorné se pak dlouhá léta vedly spory. Nároky vznesla i církev. Až v srpnu 2003 připadlo právo hospodaření k části zámku Ústavu pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Zámek Javorná, dříve též nazývaný Javorenský zámek, byl založen v roce 1729 až 1730. Později byl připojen k panství Bečov a používán jako hospodářská budova. Zamýšlená čtyřkřídlá dispozice nebyla nikdy dokončena, vystavěna byla pouze dvě přízemní křídla na půsorysu ve tvaru písmene ™L™ s hranolovou věží ve společném nároží. Součástí severního křídla je kostel sv. Jana Nepomuckého s původní kaplí.