Pondělí, 14. října 2019

Historický majetek převedl ÚZSVM Městu Teplice

12.01.2005
Historický majetek převedl ÚZSVM Městu Teplice


Administrativní budovu v ulici 28. října po bývalém okresním úřadu předal ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Teplice v závěru prosince roku 2004 Statutárnímu městu Teplice. ÚZSVM tuto budovu nevyužíval k předmětu své činnosti, a tak vyhověl Statutárnímu městu Teplice, které o nemovitost žádalo jako o historický majetek města.Souhlasným prohlášením podle ust. § 36, odst. 5, písm. A) vyhlášky ČÚZK č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů mezi ÚZSVM a Statutárním městem Teplice z října 2004 a záznamem změn údajů v katastru nemovitostí byly vytvořeny podmínky pro vlastní fyzické předání a převzetí nemovitosti.Do 31. 12. 2002 v budově působil referát okresní živnostenský úřad a referát školství bývalého okresního úřadu. Rovněž zde byl po dobu 5 let detašován obecní živnostenský úřad Magistrátu města Teplice. V rozmezí let 2002-2004 byla využívána pro odvody branců