Pondělí, 21. října 2019

Na Jižní Moravě převzal ÚZSVM 14 hraničních přechodů

05.01.2005
Na Jižní Moravě převzal ÚZSVM 14 hraničních přechodů


Čtrnáct silničních hraničních přechodů bezodkladně převzalo v průběhu roku 2004 Územní pracoviště Brno ÚZSVM od Generálního ředitelství cel. K předání pozemků, staveb a movitých věcí na hraničních přechodech, které se nacházejí v působnosti územního pracoviště došlo v návaznosti na ukončení činnosti Celní správy ČR na hraničních přechodech. ÚZSVM tak převzal do své správy majetek, jehož celková hodnota činí více než 785 milionů korun.Kromě Služby cizinecké a pohraniční policie působící i nadále na hraničních přechodech, bude v některých případech v objektech hraničních přechodů umístěna i policie sousedního státu.V Jihomoravském kraji je největším hraničním přechodem Břeclav D2. Jedná se o velmi rozsáhlý areál hraničního přechodu o rozloze cca 7 hektarů v celkové hodnotě více než 280 milionů korun. Tvoří jej 12 budov, 22 pozemky a 17 ostatních staveb. V objektech tohoto hraničního přechodu i nadále zůstávají umístěny orgány celní správy, Policie České republiky a Slovenské republiky.V případě, že na hraničních přechodech budou k dispozici nevyužité prostory, postupuje ÚZSVM v souladu se zákonem 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a režimovými opatřeními Policie ČR. Nevyužívané budovy a pozemky může právnickým či fyzickým osobám ÚZSVM pronajmout, případně prodat. Finanční výtěžek by poté ÚZSVM dle platných právních předpisů odváděl do státní pokladny.ÚZSVM Územní pracoviště Brno je nyní příslušné hospodařit s majetkem na přechodech Valtice, Hatě-starý HP, Vratěnín, Poštorná, Hevlín, Hnanice, Hatě, Březová, Lanžhot-stará cesta, Velká n. Veličkou, Mikulov, Starý Hrozenkov, Strání, Břeclav-dálnice D2.ÚZSVM přebíral hraniční přechody od 1. května roku 2004 v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie, a to na základě Usnesení vlády ČR č. 56 ze dne 13. ledna 2003.