Pondělí, 14. října 2019

Případ "Nemocnice v Českém Brodě" dokončil ÚZSVM

17.01.2005
Případ "Nemocnice v Českém Brodě" dokončil ÚZSVM


29 staveb a 25 pozemků areálu Nemocnice s poliklinikou v Českém Brodě v celkové hodnotě více něž 42 miliony korun převedl z majetku České republiky bezúplatně ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy) Městu Český Brod. Město tak získalo podstatnou část areálu o rozloze cca 3,5 ha, která je využívána pro zdravotnictví.Proces, kdy bylo nutné zmapovat faktický stav nemovitého majetku, zejména vyjasnění historických vlastnických vztahů, byl dovršen v závěru roku 2004 schválením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví Ministerstvem financí ČR a následným předáním smlouvy Městu Český Brod k zajištění příslušného zápisu do katastru nemovitostí.Případ Nemocnice s poliklinikou Český Brod začal v roce 1990, kdy se zdravotnické zařízení po rozdělení Okresní ústavu národního zdraví (OÚNZ) Kolín osamostatnilo s tím, že majitelem nemovitostí byla Česká republika s právem hospodaření okresnímu úřadu a zřizovatelem, který odpovídal za hospodaření nemocnice, bylo Město Český Brod. Nemocnice byla v uplynulých letech nejprve navržena k privatizaci, avšak nakonec byl objekt v roce 1999 z privatizace vyňat.
Když k 31. 12. 2002 ukončily okresní úřady svoji činnost, byl to právě ÚZSVM, který převzal vedle některých dalších činností po bývalých okresních úřadech také případ Nemocnice. ÚZSVM zintenzivnil činnost na zmapování faktického stavu nemovitého majetku, včetně vyjasnění historických vlastnických vztahů. Pro konečné řešení byl hlavní areál rozdělen na dvě samostatné části. Větší část areálu získalo Město Český Brod; druhá část, kterou nemocnice neužívala (zadní část areálu o rozloze cca 1,3 ha) zůstala ve vlastnictví České republiky a ÚZSVM ji v loňském roce předal do příslušnosti hospodařit Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje pro stavbu hasičské stanice.