Pondělí, 27. ledna 2020

ÚZSVM předal sakrální sochy do sbírek muzeí

07.01.2005
ÚZSVM předal sakrální sochy do sbírek muzeí


Před několika měsíci se jednalo o neobvyklý nález, v současnosti je z něj muzejní exponát, který v nejbližší době obohatí sbírky dvou institucí. Osm sakrálních soch od neznámých autorů z období od první poloviny 19. století do druhé poloviny 20. století předal v uplynulých dnech ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Frýdek-Místek Moravskému zemského muzeu v Brně a Národnímu památkovému ústavu v Ostravě. O předání těmto institucím rozhodlo vzhledem k povaze majetku Ministerstvo kultury ČR.Historické sakrální sochy nalezli v igelitovém pytli u popelnic občané ve Frýdku-Místku. V dalším řízení byl neobvyklý nález předán příslušnému městskému úřadu. V srpnu roku 2003 jej obdržel ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Frýdek-Místek (Územní pracoviště Ostrava). České republice totiž připadly na základě platných právních předpisů jako nález.Na základě ust. § 135, odst. 1 Občanského zákoníku je nálezce nalezené věci povinen předat příslušnému orgánu. Dle ust. § 13 odst. 1 zákona č. 102/1992 Sb., Zákon České národní rady, kterým se upravují otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník v platném znění, je orgánem příslušným k přijetí nalezené věci od nálezce kterýkoliv obecní úřad. Pokud se vlastník o nalezenou věc nepřihlásí do jednoho roku od jejího odevzdání, připadá nalezená věc do vlastnictví státu. Obecní úřady mají odevzdanou nalezenou věc v roční péči. Nalezená věc není vlastnictvím obce, neměla by s ní v žádném případě disponovat.