Středa, 19. února 2020

Dobývací prostory u Mostu mají nového majitele

25.01.2011
Dobývací prostory u Mostu mají nového majitele
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získal do státního rozpočtu částku přesahující 2,1 milionu korun. Jednalo se o výnos z prodeje 5 pozemků v katastrálním území Libkovice u Mostu těžební společnosti.
Uvedené pozemky jsou na základě Rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Mostě označeny jako dobývací prostor Hrdlovka, Most, Bílina a Lom II. Část uvedených pozemků byla evidovaná jako vlastník neznámý a samotnému prodeji tak předcházelo majetkoprávní šetření ÚZSVM za účelem zjištění vlastníka nemovitostí. Druhou část pozemků získal ÚZSVM z rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť.

Protože ÚZSVM ani ostatní organizační složky státu dobývací prostory ke své činnosti nepotřebují, prodal je ÚZSVM podle horního zákona těžební společnosti.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.