Pondělí, 21. října 2019

Převod budovy centra sociálních služeb

12.01.2011
Převod budovy centra sociálních služeb
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy, referát Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl městu Ústí nad Orlicí budovu a stavební parcelu v celkové účetní hodnotě téměř 12,7 milionů korun.

V objektu má sídlo Centrum sociální péče města, které zajišťuje chráněné bydlení. Centrum poskytuje služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, a jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby.