Úterý, 19. listopadu 2019

Starožitnosti z dědictví putují do muzeí

19.01.2011
Starožitnosti z dědictví putují do muzeí
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Rakovník (Územní pracoviště Střední Čechy), předal Technickému muzeu v Brně starožitné nástěnné hodiny, tzv. pendlovky.
ÚZSVM získal z rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť i další starožitné předměty - např. téměř 120 let starý dřevěný deskový fotoaparát, fotoaparát měchový vyrobený asi před 100 lety a troje starožitné kapesní hodinky. Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR předal ÚZSVM tyto předměty Národnímu památkovému ústavu v Praze.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.