Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM prodal v Prostějově byt z dědictví

27.01.2011
ÚZSVM prodal v Prostějově byt z dědictví
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), za více než 1,1 milionu korun prodal ve 2. kole výběrového řízení bytovou jednotku o velikosti 3 + 1 na sídlišti Hloučela v Prostějově. ÚZSVM odvedl výtěžek z prodeje do státní pokladny.
Majetek připadl státu usnesením Okresního soudu v Prostějově jako tzv. odúmrť.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.

Informace o veškerém nemovitém majetku, který ÚZSVM nabízí ve výběrových řízeních, mohou zájemci nalézt také na webových stránkách ÚZSVM, v odkazu www.uzsvm.cz/majetek.php, kde lze vybírat podle regionu, ceny či druhu nemovitosti.