Pondělí, 21. října 2019

Město získalo 49 pozemků pod komunikacemi

19.01.2012
Domažlice – Celkem 49 pozemků pod místními komunikacemi převedl bezúplatně městu Staňkov ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň). Účetní hodnota předaného majetku je téměř 1,3 milionu korun. Všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Staňkov – ves. ÚZSVM převedl pozemky bezúplatně podle zákona o pozemních komunikacích.
ÚZSVM tak umožnil sjednocení vlastnických vztahů k pozemkům a místním komunikacím. V současné době připravuje ÚZSVM převod dalších pozemků pod místními komunikacemi do vlastnictví města.
  
Děkuji za informování veřejnosti.
   
PhDr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace