Středa, 23. října 2019

Rozsáhlé městské pozemky získala Jihlava

18.01.2012
Jihlava – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava, (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl městu Jihlava dva rozsáhlé pozemky pod komunikací, které se nacházejí v katastrálním území Jihlava. Jde o část významné městské komunikace Havlíčkova ulice, která vede od centra směrem k vlakovému nádraží. Komunikace je součástí páteřního městského dopravního systému statutárního města Jihlavy. Účetní hodnota pozemků přesahuje 4,1 milionu korun. Celková výměra majetku je 8.619 m².
ÚZSVM tímto majetkoprávním úkonem umožnil sjednocení vlastnictví pozemků a stavby (tzn. tělesa komunikace). Na údržbu a rozvoj může nový vlastník nyní čerpat finanční prostředky např. z evropských fondů.

Děkuji za informování veřejnosti.

PhDr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace