Pondělí, 21. října 2019

ÚZSVM převedl pozemky za čtrnáct milionů korun

24.01.2012
Litoměřice - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl městu Litoměřice pozemky v účetní hodnotě přes 14 milionů korun.
Předmětem převodu bylo 19 pozemků o celkové rozloze 35.863 m2, které leží v katastrálním území Litoměřice a nacházejí se pod tělesy místních komunikací ve vlastnictví města.
 
Převodem majetku došlo ke sjednocení vlastníka pozemků a těles komunikací. Tím ÚZSVM zároveň umožnil městu lepší výkon vlastnických práv při správě vlastních komunikací.
 
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
 
PhDr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace