Úterý, 19. listopadu 2019

Zaměstnanci ÚZSVM našli v domě skrýš s penězi

17.01.2012
Jindřichův Hradec – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice), získal na základě usnesení okresního soudu tzv. odúmrť. Ta zahrnovala rodinný dům s navazujícími pozemky v katastrálních územích a obci Nové Olešné a dále zemědělské pozemky v katastrálním území Nová Olešná a Vlčice u Střížovic. Celková hodnota získaného majetku přesahuje 1,5 milionu korun.
Zaměstnanci ÚZSVM společně s notářkou při soupisu majetku nenalezli v domě žádnou finanční hotovost a podle provedeného zjištění neměl zesnulý uložené žádné finanční prostředky ani u peněžních ústavů.
Při vyklízení domu proto ÚZSVM postupoval  obezřetně a věnoval pozornost každému kusu nábytku stejně jako skrýším. Tato snaha byla nakonec odměněna úspěchem v podobě nálezu neuvěřitelných téměř 620 tisíc korun.
 
Následně proběhlo dořešení dědictví a tyto nalezené finanční prostředky také připadly státu.
 
Děkuji za informování veřejnosti.

PhDr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace