Pátek, 28. února 2020

leden

Pozemky za téměř čtyři miliony převedeny bezúplatně

31.01.2012
Pozemky za téměř čtyři miliony převedeny bezúplatně
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl obcím a Ústeckému kraji v okrese Teplice 52 pozemků v účetní hodnotě bezmála 3,9 milionů korun. Celková výměra majetku je 41.901 m².

Převody pozemků v chráněné krajinné oblasti na severu Čech

30.01.2012
Převody pozemků v chráněné krajinné oblasti na severu Čech
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl Ústeckému kraji pozemky v hodnotě téměř 18 milionů korun. Ústecký kraj bezúplatným převodem získal do svého vlastnictví pozemky o celkové rozloze 77.737 m2, které jsou součástí chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a České středohoří.

Rozsáhlý lesní pozemek převeden Lesům ČR

27.01.2012
Rozsáhlý lesní pozemek převeden Lesům ČR
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň), předal státnímu podniku Lesy České republiky pozemek v katastrálním území Přestání o celkové výměře cca 24 tisíc m2. Účetní hodnota majetku činí 167 tisíc korun.

Bezúplatný převod pozemku na sídlišti v Žatci

26.01.2012
Bezúplatný převod pozemku na sídlišti v Žatci
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Louny (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl do vlastnictví města Žatec rozsáhlý pozemek v účetní hodnotě přes 4,2 milionu korun.

Zajištěná finanční hotovost putuje do státní kasy

25.01.2012
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), odvedl do státního rozpočtu částku téměř 5,5 milionů korun. Tyto finanční prostředky připadly ÚZSVM na základě pravomocného rozsudku Krajského soudu v Brně, pobočky Zlín, kterým bylo rozhodnuto o uložení ochranného opatření zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty, v tomto případě finanční hotovosti uložené u pobočky České spořitelny ve výši téměř 218 tisíc Euro.

ÚZSVM převedl pozemky za čtrnáct milionů korun

24.01.2012
ÚZSVM převedl pozemky za čtrnáct milionů korun
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl městu Litoměřice pozemky v účetní hodnotě přes 14 milionů korun.

ÚZSVM předal celníkům zajištěný lehký topný olej

23.01.2012
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice), předal Generálnímu ředitelství cel 5.863 litrů lehkého topného oleje Heizöl. Topný olej v hodnotě přes 70 tisíc korun propadl státu z důvodu porušení zákona o spotřebních daních.

Obec získala pozemek dětského hřiště

20.01.2012
Obec získala pozemek dětského hřiště
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl pozemek o výměře 220 m2 v katastrálním území Nadějkov do vlastnictví obce Nadějkov. Jednalo se o pozemek vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha.

Město získalo 49 pozemků pod komunikacemi

19.01.2012
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl městu Staňkov celkem 49 pozemků pod místními komunikacemi. Účetní hodnota předaného majetku je téměř 1,3 milionu korun.

Rozsáhlé městské pozemky získala Jihlava

18.01.2012
Rozsáhlé městské pozemky získala Jihlava
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava, (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl městu Jihlava dva rozsáhlé pozemky pod komunikací, které se nacházejí v katastrálním území Jihlava. Jde o část významné městské komunikace Havlíčkova ulice, která vede od centra směrem k vlakovému nádraží. Komunikace je součástí páteřního městského dopravního systému statutárního města Jihlavy. Účetní hodnota pozemků přesahuje 4,1 milionu korun. Celková výměra majetku je 8.619 m².

Zaměstnanci ÚZSVM našli v domě skrýš s penězi

17.01.2012
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice), získal na základě usnesení okresního soudu tzv. odúmrť. Ta zahrnovala rodinný dům s navazujícími pozemky v katastrálních územích a obci Nové Olešné a dále zemědělské pozemky v katastrálním území Nová Olešná a Vlčice u Střížovic. Celková hodnota získaného majetku přesahuje 1,5 milionů korun.

ÚZSVM předal Policii ČR administrativní budovu v Sokolově

16.01.2012
ÚZSVM předal Policii ČR administrativní budovu v Sokolově
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň), předal Krajskému ředitelství policie Karlovarského kraje do bezplatného užívání administrativní budovu v Sokolově, kde dosud sídlilo pracoviště ÚZSVM, referát Sokolov. ÚZSVM předal administrativní budovu včetně movitého majetku, pozemek i garáž a pozemek, který se nachází nedaleko od budovy. Celková hodnota předaného majetku je 3,8 milionu korun.

ÚZSVM předal pozemky Povodí Moravy

13.01.2012
ÚZSVM předal pozemky Povodí Moravy
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), bezúplatně předal státnímu podniku Povodí Moravy celkem 7 pozemků pod potokem Haraska na Břeclavsku.

ÚZSVM předal zabrané drogy Ministerstvu vnitra ČR

12.01.2012
ÚZSVM předal zabrané drogy Ministerstvu vnitra ČR
ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Ústí nad Labem), předal administrativním úkonem Ministerstvu vnitra ČR příslušnost hospodaření s návykovými látkami, které propadly nebo byly zabrány v trestním řízení. Zabrané drogy a další materiál zůstávají po celou dobu v držení Policie ČR a k fyzickému předání nedochází. Následnou likvidaci zajišťuje Ministerstvo vnitra ČR.

Tisíce padělků skončily v drtičce

11.01.2012
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň), zajistil likvidaci 14.527 kusů CD, DVD a hodinek. Movité věci připadly státu na základě trestního řízení o propadnutí nebo zabrání věcí.

Výnos z prodeje zajištěného vozu je v úschově soudu

10.01.2012
Výnos z prodeje zajištěného vozu je v úschově soudu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal ve 3. kole výběrového osobní automobil značky Toyota za 64 tisíc korun.

ÚZSVM převedl městu Karlovy Vary pozemky ve veřejném zájmu

09.01.2012
ÚZSVM převedl městu Karlovy Vary pozemky ve veřejném zájmu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl městu Karlovy Vary 27 pozemků v katastrálním území Rybáře o celkové výměře 5.051 m2. Účetní hodnota převedených nemovitostí je 4,8 milionu korun.

ÚZSVM předal pozemky tělovýchovné jednotě

06.01.2012
ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), předal Tělovýchovné jednotě Kytlice pozemky v Lužických horách v hodnotě téměř 215 tisíc korun. Pozemky se nacházejí na území Chráněné krajinné oblasti Lužické hory.

Garáže v Jablonci nad Nisou prodány za pět milionů

05.01.2012
Garáže v Jablonci nad Nisou prodány za pět milionů
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Liberec (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal již v 1. kole výběrového řízení nemovitosti za více než 5 milionů korun.

ÚZSVM prodal pozemky pod celulózkou Hostinné

04.01.2012
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Trutnov (Územní pracoviště Hradec Králové), prodal za 1,7 milionu korun pozemky v katastrálním území Hostinné, v lokalitě Podháj. Současný uživatel pozemků a vlastník staveb v uzavřeném areálu na Podháji získal tímto přímým prodejem do svého vlastnictví celkem 9 pozemků o celkové výměře 13.029 m2.