Pondělí, 17. února 2020

Město získalo 49 pozemků pod komunikacemi

19.01.2012
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl městu Staňkov celkem 49 pozemků pod místními komunikacemi. Účetní hodnota předaného majetku je téměř 1,3 milionu korun.
Všech 49 pozemků se nachází v katastrálním území Staňkov - ves. ÚZSVM převedl pozemky bezúplatně podle zákona o pozemních komunikacích. ÚZSVM tak umožnil sjednocení vlastnických vztahů k pozemkům a místním komunikacím. V současné době připravuje ÚZSVM převod dalších pozemků pod místními komunikacemi do vlastnictví města.