Sobota, 4. dubna 2020

Pozemky za téměř čtyři miliony převedeny bezúplatně

31.01.2012
Pozemky za téměř čtyři miliony převedeny bezúplatně
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl obcím a Ústeckému kraji v okrese Teplice 52 pozemků v účetní hodnotě bezmála 3,9 milionů korun. Celková výměra majetku je 41.901 m².
Pozemky v největší účetní hodnotě byly převedeny Ústeckému kraji. Předmětem převodu bylo 5 pozemků v katastrálních územích Přítkov, Proboštov a Bohosudov o celkové výměře 28.409 m2. Pozemky leží pod komunikacemi II. a III. třídy. Ústeckému kraji tak do majetku přibyly pozemky v účetní hodnotě přesahující 2,7 milionů korun.
 
Město Dubí do svého vlastnictví získalo 19 pozemků pod místními komunikacemi o celkové rozloze 1.488 m2 a účetní hodnotě téměř 191 tisíc korun. 
 
Devět pozemků o rozloze 7.007 m2 v katastrálních územích Soběchleby u Krupky, Vrchoslav, Nové Modlany a Maršov u Krupky převedl ÚZSVM městu Krupka a nacházejí se pod komunikacemi II., III. a IV. třídy. Celková účetní hodnota tohoto majetku je 836 tisíc korun.
 
Dalších 12 pozemků pod komunikacemi III. a IV. třídy v katastrálním území Osek u Duchova převedl ÚZSVM Oseku. Rozloha pozemků v účetní hodnotě přibližně 33 tisíc korun činí 2.796 m2. Další bezúplatný převod 6 pozemků pod komunikacemi III. třídy a chodníky uskutečnil ÚZSVM na obec Proboštov. Účetní hodnota je 104 tisíc korun. Pozemek pod místní komunikací IV. třídy o výměře 721 m2 získala Obec Žalany. Jeho účetní hodnota přesahuje 16 tisíc korun.
 
Všemi těmito převody došlo ke sjednocení vlastníků pozemků a komunikací a zároveň tím ÚZSVM umožnil samosprávným celkům lepší výkon vlastnických práv např. při opravě silnic a chodníků.