Neděle, 26. ledna 2020

Převody pozemků v chráněné krajinné oblasti na severu Čech

30.01.2012
Převody pozemků v chráněné krajinné oblasti na severu Čech
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl Ústeckému kraji pozemky v hodnotě téměř 18 milionů korun. Ústecký kraj bezúplatným převodem získal do svého vlastnictví pozemky o celkové rozloze 77.737 m2, které jsou součástí chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a České středohoří.
Předmětem bezúplatného převodu bylo celkem 8 pozemků, které leží pod stavbami komunikací II. a III. tříd v katastrálních územích Sněžník, Všemily a Merboltice. Nejrozlehlejší z převedených pozemků o výměře 62.148 m2 se nachází v katastrálním území Malá Veleň.
 
Téměř všechny pozemky byly původně v katastru nemovitostí evidovány na LV 11000 jako neznámý vlastník. Vlastnímu převodu zmíněných pozemků tedy předcházelo složité a časově náročné majetkoprávní šetření za účelem zjištění skutečného vlastníka nemovitostí.