Pondělí, 17. února 2020

Rozsáhlé městské pozemky získala Jihlava

18.01.2012
Rozsáhlé městské pozemky získala Jihlava
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava, (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl městu Jihlava dva rozsáhlé pozemky pod komunikací, které se nacházejí v katastrálním území Jihlava. Jde o část významné městské komunikace Havlíčkova ulice, která vede od centra směrem k vlakovému nádraží. Komunikace je součástí páteřního městského dopravního systému statutárního města Jihlavy. Účetní hodnota pozemků přesahuje 4,1 milionu korun. Celková výměra majetku je 8.619 m².
ÚZSVM tímto majetkoprávním úkonem umožnil sjednocení vlastnictví pozemků a stavby (tělesa komunikace). Nyní může vlastník čerpat např. evropské fondy na údržbu a rozvoj.