Neděle, 26. ledna 2020

Tisíce padělků skončily v drtičce

11.01.2012
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň), zajistil likvidaci 14.527 kusů CD, DVD a hodinek. Movité věci připadly státu na základě trestního řízení o propadnutí nebo zabrání věcí.
 
Zaměstnanci ÚZSVM zajistili likvidaci movitých věcí v drtičce odpadů. Výsledná drť je využívána např. jako alternativní palivo.
 
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice současně převedl Zápisem o změně příslušnosti hospodaření s majetkem ve vlastnictví České republiky Ministerstvu vnitra ČR 349 movitých věcí, které sloužily k nedovolené výrobě a držení omamných a psychotropních látek a jedů.