Pátek, 21. února 2020

ÚZSVM předal pozemky Povodí Moravy

13.01.2012
ÚZSVM předal pozemky Povodí Moravy
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), bezúplatně předal státnímu podniku Povodí Moravy celkem 7 pozemků pod potokem Haraska na Břeclavsku.
Pozemky se nacházejí v katastrálním území Morkůvky, jejich celková účetní hodnota převyšuje 63 tisíc korun. Bezúplatným převodem umožnil ÚZSVM další sjednocení vlastnického práva na území Jihomoravského kraje. Majetek připadl státu na základě Ústavy Československé republiky a Rozhodnutí o dědictví podle občanského zákoníku.