Pátek, 21. února 2020

ÚZSVM převedl městu Karlovy Vary pozemky ve veřejném zájmu

09.01.2012
ÚZSVM převedl městu Karlovy Vary pozemky ve veřejném zájmu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl městu Karlovy Vary 27 pozemků v katastrálním území Rybáře o celkové výměře 5.051 m2. Účetní hodnota převedených nemovitostí je 4,8 milionu korun.

Jedná se o pozemky, které funkčně přísluší k veřejně prospěšné stavbě průtahu silnice I/6 Karlovy Vary – západ, jejímž spoluinvestorem je také město Karlovy Vary. Všechny nabyté nemovitosti je město povinno užívat pouze k účelu veřejného zájmu, nesmí je využívat ke komerčním nebo výdělečným účelům ani je pronajímat. Současně je nesmí po dobu 10 let od účinnosti vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí převést na třetí osobu.