Pondělí, 17. února 2020

ÚZSVM převedl pozemky za čtrnáct milionů korun

24.01.2012
ÚZSVM převedl pozemky za čtrnáct milionů korun
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl městu Litoměřice pozemky v účetní hodnotě přes 14 milionů korun.
Předmětem převodu bylo 19 pozemků o celkové rozloze 35.863 m2, které leží v katastrálním území Litoměřice a nacházejí se pod tělesy místních komunikací ve vlastnictví města.
 
Převodem majetku došlo ke sjednocení vlastníka pozemků a těles komunikací. Tím ÚZSVM zároveň umožnil městu lepší výkon vlastnických práv při správě vlastních komunikací.