Pondělí, 17. února 2020

Výnos z prodeje zajištěného vozu je v úschově soudu

10.01.2012
Výnos z prodeje zajištěného vozu je v úschově soudu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal ve 3. kole výběrového osobní automobil značky Toyota za 64 tisíc korun.

Jednalo se o vůz zajištěný Policií České republiky. ÚZSVM byl na základě usnesení Policie ČR, Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, pověřen správou a také následným prodejem.

Osobní automobil Toyota RAV 4 stříbrné barvy byl již od roku 2007 odstaven z provozu, na karoserii byly patrné drobné škrábance, na přední masce chyběl znak a na voze byla znatelná další menší poškození.
 
Finanční prostředky získané prodejem budou až do doby pravomocného rozhodnutí soudu uloženy do úschovy soudu, čímž bude zabráněno dalšímu snižování hodnoty zajištěného majetku.