Neděle, 26. ledna 2020

Zajištěná finanční hotovost putuje do státní kasy

25.01.2012
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), odvedl do státního rozpočtu částku téměř 5,5 milionů korun. Tyto finanční prostředky připadly ÚZSVM na základě pravomocného rozsudku Krajského soudu v Brně, pobočky Zlín, kterým bylo rozhodnuto o uložení ochranného opatření zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty, v tomto případě finanční hotovosti uložené u pobočky České spořitelny ve výši téměř 218 tisíc Euro.
Zajištění uvedené částky bylo uloženo vedle několikaletého trestu odnětí svobody a trestu vyhoštění, kterým byl státní příslušník Maďarska pravomocně odsouzen pro spáchání zločinu krácení daně, poplatku a jiné povinné platby. Odsouzený jako jediný společník obchodní společnosti v úmyslu nepřiznat a nezaplatit daň z přidané hodnoty ze zdanitelných plnění v celkovém objemu 208,2 milionů korun nenechal v daňovém přiznání zahrnout do základu daně obrat z uskutečněných zdanitelných plnění a tomuto obratu odpovídající daň. V rámci právní pomoci ze strany orgánů činných v trestním řízení v Maďarské republice bylo dále zjištěno, že odsouzený v uvedeném případě plnil roli tzv. bílého koně, kdy finanční prostředky utržené za prodej hutního materiálu v České republice vybíral z bankovního účtu v hotovosti a následně je předával jiným osobám (také státním příslušníkům Maďarska), a to bez účetních dokladů a bez odůvodnění tohoto předávání. Trestné činnosti se tedy odsouzený dopouštěl jako člen organizované skupiny bez základních znalostí povinností majitele a jednatele obchodní společnosti.  
 
Pozn.:
Podle ustanovení § 101 odst. 1 trestního zákoníku se stanovuje:
„Nebyl-li uložen trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty uvedené v § 70 odst. 1, může soud uložit, že se taková věc nebo jiná majetková hodnota zabírá.“
 
Podle ustanovení § 101 odst. 2 písm. a) trestního zákoníku se stanovuje:
„Bez podmínek odstavce 1 může soud uložit zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty pouze v případě, že je, byť nikoli bezprostředním, výnosem trestného činu, zejména
a)   byla-li věc nebo jiná majetková hodnota získána trestným činem nebo jako odměna za něj a nenáleží-li pachateli.“
 
Podle ustanovení § 104 odst. 1 trestního zákoníku se stanovuje:
„Zabraná věc nebo jiná majetková hodnota, zabraná náhradní hodnota, zabraný spis nebo zařízení připadá státu.“