Úterý, 26. května 2020

Kynologové získali budovy

24.01.2013
Česká Lípa (Právo) - Kynologové v České Lípě získali zdarma od státu tři budovy v areálu kynologického cvičiště na okraji města. „Účetní hodnota nemovitostí je téměř 2,1 miliónu korun,“ uvedl Robert Hurt z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Objekty, které byly v roce 1988 postaveny v rámci tzv. akce Z, měla v užívání českolipská organizace Svazarm, a po roce 1989 její nástupnické sdružení Základní kynologická organizace Česká Lípa-Slovanka.
„Největší budova slouží jako klubovna kynologické organizace, menší stavba je rozdělena na sklad, garáž a dvacet kotců pro psy. Poslední budova se dvěma kotci je využívána pro účely karantény. Pozemky, na nichž předané budovy stojí, jsou ve vlastnictví města Česká Lípa,“ dodal Hurt.