Pondělí, 21. října 2019

Obrazy malíře Bílka připadly Muzeu umění

03.01.2013
Olomouc (Právo) - Muzeum umění v Olomouci získalo od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), bezúplatně 75 obrazů vytvořených olomouckým malířem Františkem Bílkem.
​Státu připadly jako tzv. odúmrť poté, co malíř zemřel a jeho dědictví nenabyl žádný dědic.
„Celková hodnota sbírky obrazů činila více než 143 tisíc. Jejím převodem olomouckému muzeu napomohl ÚZSVM uchováním děl malíře Bílka pro budoucí generace,“ uvedl mluvčí ÚZSVM Robert Hurt. Tak trochu extravagantní Bílek vytvářel jak svá vlastní originální díla, tak i obrazy podle předloh známých mistrů.
 
Regionální mutace| Právo - střední a východní Morava