Středa, 23. října 2019

Prodejem nemovitostí získal ÚZSVM přes 23 milionů

11.01.2013
Zlín (zlinskenovinky.cz) - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), prodal v roce 2012 majetek za celkovou kupní cenu 23,5 milionu korun.
​Nového majitele dostalo 41 nemovitostí, nejčastěji pozemků, přičemž v patnácti případech byl kupující vítězem výběrového řízení a v dalších osmnácti případech došlo ke sjednocení vlastnictví pozemku a stavby. Ve zbytku se jednalo hlavně o prodeje tzv. funkčních celků k přilehlé nemovitosti.
 
Kupci byly zpravidla fyzické a právnické osoby, ve třech případech města a obce. Jeden prodej byl uskutečněn se sdružením obcí. Všem transakcím předcházela důkladná lustrace souvisejících právních vztahů, která se zaměřila zejména na průkazné doložení vlastnického práva státu a předchozí vypořádání užívacích vztahů.
 
Vedle úplatných převodů realizovala zlínská pobočka ÚZSVM v loňském roce i bezúplatné převody a bezúplatná předání majetku u dalších 408 pozemků a spoluvlastnických podílů.  Své majetkové portfolio tak v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, rozšířilo mnoho obcí, státní podniky Lesy České republiky a Povodí Moravy a dále Zlínský kraj i další subjekty. Zlínské novinky informoval Mgr. Ing. Robert Hurt.