Pátek, 29. května 2020

Domažlické pracoviště ÚZSVM zlikvidovalo textilní padělky i nelegální kopie CD a DVD

02.01.2013
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň), zajistil likvidaci 12.481 kusů movitých věcí, které připadly státu na základě trestního řízení propadnutí nebo zabrání věcí.
Jednalo se konkrétně o CD a DVD nosiče, jejichž obsah porušoval autorská práva, a nechybělo ani padělané oblečení, opasky, batohy a tašky známých značek.  Předměty byly zlikvidovány v drtičce odpadů. Získaná drť se následně používá jako alternativní palivo.
 
Zaměstnanci ÚZSVM současně převedli Ministerstvu vnitra ČR 269 předmětů, jež sloužily k nedovolené výrobě a držení omamných a psychotropních látek a jedů.  Byly mezi nimi mimo jiné i digitální váhy, lampy, žárovky, injekční stříkačky, plastové lžičky, hydroxid sodný, ventilátory a čerpadla.