Pátek, 29. května 2020

Neudržovaný dům se prodal za 191 tisíc korun

23.01.2013
Neudržovaný dům se prodal za 191 tisíc korun
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice), odvedl do státního rozpočtu 191 tisíc korun za prodej domu a dvou pozemků v katastrálním území Novosedly u Kájova.
Dům je velmi  zanedbaný a v havarijním stavu. Ve zdivu se objevily velké trhliny a nosné konstrukce krovu jsou napadeny červotočem. Součástí nemovitosti je i rozpadlá stodola a zarostlý dvůr. To vše tvoří stavební parcelu o výměře 451 m2.  Druhý pozemek o výměře 671 m2 je v katastru veden jako zahrada.
 
Nemovitosti připadly ÚZSVM jako tzv. odúmrť usnesením Okresního soudu v Českém Krumlově. Součástí odúmrtě bylo i více než 80 tisíc korun v hotovosti a přes 5 tisíc korun uložených na vkladní knížce. Rovněž tyto prostředky byly převedeny do státního rozpočtu.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.