Pátek, 29. května 2020

Obce na Chomutovsku získaly zdarma pozemky

31.01.2013
Obce na Chomutovsku získaly zdarma pozemky
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedli koncem roku 2012 obcím v okrese Chomutov a Most nemovitosti v účetní hodnotě téměř 4,5 milionu korun.
Nejvíce nemovitostí si do svého majetkového portfolia připsalo Město Jirkov, kterému ÚZSVM převedl 12 pozemků v katastrálním území Jirkov o celkové rozloze 10.928 m2 a účetní hodnotě necelých 3,3 milionu korun. Jednalo se o pozemky pod místními komunikacemi, chodníky a pozemky veřejné zeleně.
 
Parcely v účetní hodnotě 549 tisíc korun v katastrálních územích Miřetice u Klášterce nad Ohří a Klášterec nad Ohří převedl ÚZSVM městu Klášterec nad Ohří. Tři pozemky o celkové výměře 2.995 m2 se nacházejí pod tělesy chodníků, či tvoří veřejnou zeleň.
 
Ke sjednocení vlastnictví pozemku a tělesa komunikace došlo také v obci Údlice, a to převodem pozemku pod místní komunikací o rozloze 3.072 m2 a účetní hodnotě 332 tísíc korun.
 
Obci Libědice převedl ÚZSVM tři nemovitosti v účetní hodnotě 152 tisíc korun. Jednalo se o parcelu pod komunikací, a dále o pozemek vedený jako zastavěná plocha a nádvoří, který tvoří funkční celek s budovou hasičské zbrojnice. Ta byla také součástí bezúplatného převodu a nyní ji využívá nezisková organizační složka obce – Sbor dobrovolných hasičů Libědice.
 
Město Kadaň získalo pozemek pod místní komunikací o rozloze 248 m2 a účetní hodnotě 48 tisíc korun. Zatravněný pozemek a pozemek pod místní komunikací v účetní hodnotě 12 tisíc korun převedl ÚZSVM obci Březno. Další parcelu pod místní komunikací v účetní hodnotě 31 tisíc korun o rozloze 1.193 m2 získala obec Křimov. Tři pozemky o celkové výměře 1.317 m2 a účetní hodnotě 55 tisíc korun předal ÚZSVM obci Místo. Jedná se o pozemky pod místními komunikacemi v katastrálních územích Místo a Vysoká Jedle.
 
Další nemovitosti v účetní hodnotě do tří tisíc korun předal ÚZSVM např. obcím Vilémov,  Hrušovany, Spořice či městu Horní Jiřetín.