Pátek, 29. května 2020

Rodinný dům v Blansku se prodal za více než 1,1 milionu korun

17.01.2013
Rodinný dům v Blansku se prodal za více než 1,1 milionu korun
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Blansko (Územní pracoviště Brno), prodal za 1,16 milionu korun rodinný dům s menší zahradou v Blansku. Nemovitost našla kupce až ve 4. kole výběrového řízení.
Jednalo se o dvě stě let starý samostatně stojící přízemní dům se sedlovou střechou a s bytem o velikosti 2+1.  Částečně podsklepená budova v horším technickém stavu prošla stavebními úpravami naposledy v letech 1920 a 1939. ÚZSVM získal nemovitosti jako odúmrť na základě usnesení Okresního soudu v Blansku.  
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.