Pátek, 29. května 2020

ÚZSVM převedl Jihočeskému kraji čtyřhektarový pozemek pod silnicí

18.01.2013
ÚZSVM převedl Jihočeskému kraji čtyřhektarový pozemek pod silnicí
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl do vlastnictví Jihočeského kraje pozemek pod komunikacemi v katastrálním území Náchod u Tábora. Účetní hodnota parcely o výměře 42.828 m2 dosáhla téměř 30 tisíc korun.
Pozemek se nachází pod silnicí II. třídy č. 603, jejímž vlastníkem je Jihočeský kraj, a hospodaří zde Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Bezúplatný převod se proto uskutečnil ve  veřejném zájmu, a ÚZSVM tím současně umožnil sjednocení vlastnictví tělesa komunikace a pozemku.
 
Ještě před převodem parcely Jihočeskému kraji byly na základě geometrického plánu z původního pozemku odděleny části tvořící místní komunikace, chodníky a veřejnou zeleň. Z důvodu veřejného zájmu pak byly následně převedeny do vlastnictví města Tábor.