Pátek, 29. května 2020

ÚZSVM převedl Lesům ČR 17,5 hektaru lesních pozemků

14.01.2013
ÚZSVM převedl Lesům ČR 17,5 hektaru lesních pozemků
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl ve čtvrtém čtvrtletí roku 2012 státnímu podniku Lesy České republiky 22 lesních pozemků. Účetní hodnota nemovitostí o celkové výměře 175.040 metrů čtverečních přesáhla 577 tisíc korun.
Jednalo se o parcely nacházející se v katastrálním území Mikulov v Krušných horách, původně v katastru vedené na listu vlastnictví „neznámý vlastník“. Pracovníci ÚZSVM  dohledali nabývací tituly prokazující jejich vlastnictví Českou republikou, a poté byly zapsány do vlastnictví státu s příslušností hospodařit s nimi pro ÚZSVM. Vzhledem k lesnímu charakteru pozemků došlo k převodu hospodaření na Lesy ČR, které budou zajišťovat jejich správu.