Pátek, 29. května 2020

ÚZSVM prodal 5,5 hektaru polí na Žatecku

28.01.2013
ÚZSVM prodal 5,5 hektaru polí na Žatecku
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Louny (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získali prodejem zemědělských pozemků 700 tisíc korun do státního rozpočtu.
ÚZSVM nabídl prostřednictvím výběrového řízení k prodeji pozemky o celkové výměře 54.327 m2 vedené ve zjednodušené evidenci v katastrálním území Holedeč na Žatecku. Parcely charakterizované jako obdělávaná orná půda se nachází mimo obec v nezastavěném území. Nemovitosti získal stát jako odúmrť na základě usnesení Okresního soudu v Lounech. Nový majitel pozemků vzešel již z prvního kola výběrového řízení, v němž zvítězila nejvyšší nabídka na rovných 700 tisíc korun.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.