Pátek, 29. května 2020

ÚZSVM prodal rodinný dům a vinici na Břeclavsku

15.01.2013
ÚZSVM prodal rodinný dům a vinici na Břeclavsku
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), prodal ve výběrovém řízení nemovitý majetek za více než 750 tisíc korun.
Jednalo se o nepodsklepený rodinný dům s vedlejšími stavbami, zahradou a vinici v katastrálním území Velké Bílovice. Majetek připadl státu z tzv. odúmrti. Zaměstnancům ÚZSVM se podařilo najít nemovitostem nového majitele ve druhém kole výběrového řízení. Výnos z prodeje ÚZSVM následně odvedl do státního rozpočtu.
 
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a to v § 462. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem, vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění.