Pátek, 29. května 2020

ÚZSVM úspěšný při prodejích spoluvlastnických podílů na Benešovsku

03.01.2013
ÚZSVM úspěšný při prodejích spoluvlastnických podílů na Benešovsku
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy), v roce 2012 uspěl při řešení šestnácti případů spoluvlastnických podílů na nemovitostech. Formou přímého prodeje spoluvlastníkům tak zaměstnanci ÚZSVM získali pro státní rozpočet 181 tisíc korun.
V pěti případech se jednalo o pozemky, které měl ÚZSVM v majetku spolu s obcemi, v ostatních případech byly pozemky ve spoluvlastnictví s fyzickými osobami.