Pondělí, 14. října 2019

Majetkový úřad loni zvýšil příjmy o 83 procent na 1,9 miliardy Kč

12.01.2016
Praha (finance.cz) - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) loni zvýšil příjmy meziročně o 83 procent na 1,933 miliardy korun. Výdaje pak meziročně snížil o 12 procent na 1,432 miliardy korun. Úřad o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Státní rozpočet na loňský rok počítal u ÚZSVM s příjmy 760 milionů korun.
Nejvýznamnější složku příjmů úřadu tvořily příjmy z prodeje budov, které loni činily 1,043 miliardy korun. Nejvíce k tomu přispěl prodej areálu na Náměstí republiky v Praze, který vydražila firma Lagerris za 790 milionů korun. "I bez této nejvýznamnější sumy by však příjmy meziročně výrazně vzrostly," uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.
 
Příjmy z prodeje pozemků činily loni 483,5 milionu korun a z prodeje finančního majetku se vyšplhaly na 43,8 milionu. Z pronájmů nemovitostí pak ÚZSVM do státního rozpočtu odvedl přes 147 milionů korun.
 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových také zastupuje Česko v právních sporech, které se týkají majetku státu. Úřad vystupuje především před soudy a rozhodčími orgány místo jiných organizačních složek státu. Hlavní zdroj příjmů úřadu tvoří prodeje a pronájmy pozemků, budov a staveb a také prostředky, které státu připadly z tzv. odúmrtí po zemřelých bez dědiců.