Lesy ČR získaly na Ústecku majetek v hodnotě vyšší než 200 000 Kč

21.07.2021 - Ústí nad Labem

Státní podnik Lesy ČR získal celkem šest pozemků o celkové rozloze 9 076 m² a v celkové účetní hodnotě 222 086 Kč.

Dva pozemky získaly od pracoviště ÚZSVM v České Lípě. Menší z pozemků o výměře 103 m2 leží v katastrálním území Písečná u Dobranova, uvnitř zastavěného území. Jedná se o volně přístupný zatravněný pozemek trojúhelníkového tvaru, který navazuje na přístupovou cestu do lesa. Státní podnik tento pozemek využije pro lepší manipulaci při odvozu dřeva. ÚZSVM získal tento pozemek v minulosti po ukončení činnosti Okresního úřadu Česká Lípa.

 

Druhý pozemek, podstatně větší, má výměru 3 208 m2 a leží v katastrálním území Nový Oldřichov a je z větší části porostlý stromy náletového typu a přímo navazuje na pozemek ve vlastnictví LČR. ÚZSVM předtím tento pozemek získal po Státním statku Bílý kostel, v likvidaci.

 

Pozemek původně zapsaný v katastru nemovitostí na neznámého vlastníka předalo Lesům ČR pracoviště ÚZSVM v Chomutově. Jednalo se o pozemek o výměře 434 m2 ležící v katastrálním území Libkovice u Mostu, který je součástí rozsáhlého lesa. Pozemek je porostlý dřevinami a travou. Prověřením nabývacích titulů pak bylo zjištěno, že se jedná o dohledaný státní majetek, se kterým nehospodaří žádná organizační složka státu. Posledním přídělcem původní pozemkové parcely byl totiž Státní statek, Lahošť. Následně došlo ke slučování, rozdělování a transformaci státních statků pro danou oblast, další přídělová listina však již dohledána nebyla.

 

Další dva pozemky přibyly Lesům ČR v okrese Litoměřice, kde získal dva pozemky o celkové výměře 4 716 m2 ležící v katastrálním území Lukov u Úštěku. Pozemky tvoří vodní tok Blíževedelský potok. I tento pozemek byl evidovaný na neznámého vlastníka. ÚZSVM zjistil, že se jedná o státní majetek, protože původní pozemková parcela byla evidována jako veřejný statek.

 

Poslední pozemek získaly Lesy ČR v okrese Louny. Jedná se o pozemek o výměře 615 m2 ležící v katastrálním území Stradonice u Pátku. Na pozemku rostou vzrostlé borovice a modříny. Pracoviště ÚZSVM v Lounech získalo tento pozemek v dodatečném projednání dědictví jako tzv. odúmrť. Původní dědictví bylo ukončeno již v roce 1967. Nově však vyšel najevo majetek zapsaný na nedostatečně identifikovaného vlastníka.

 

Nemovitosti s nedostatečně identifikovatelným vlastníkem – jedná se o nemovitosti, u kterých v katastru nemovitostí není dostatečně určitě uveden jejich vlastník. Zejména to jsou případy, kdy nemovitost vedená v katastru nemovitostí nemá zapsaného žádného vlastníka (tj. není zapsána na žádný list vlastnictví) a dále nemovitosti vlastníků, kteří v katastru nemovitostí uvedeni sice jsou, ale zápis neumožňuje jejich dostatečnou identifikaci.

 

Seznam tzv. nedostatečně identifikovatelných vlastníků zveřejňuje ÚZSVM na svých webových stránkách. K 1. srpnu 2020 je evidováno celkem 369 543 položek, které neměly dostatečně identifikovaného nebo neznámého vlastníka. Jedná se o 174 793 nemovitostí, z toho je 169 624 pozemků a 5 169 staveb. Další informace naleznete zde: https://www.uzsvm.cz/niv.

Přílohy: 824 1.JPG 824 - 2.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.