Lesy ČR získaly pozemky ve Smidarech na Novobydžovsku v hodně přes 200 tisíc korun

19.11.2020 - Hradec Králové

ÚZSVM v Hradci Králové bezúplatně převedl na státní podnik Lesy České republiky dva pozemky o celkové výměře 8 057 m2 ležící v katastrálním území Smidary.

Lesní pozemky navazují na komplex státního lesa. Hodnota předaného majetku přesahuje 200 tisíc Kč. Pozemky leží v evropsky významné lokalitě Veselský háj. Jedná se o lesní komplex mezi lokalitami Vysoké Veselí, Chotělice a Ohnišťany ležící asi 15 km jihovýchodně od Jičína.

 

Majetek připadl státu jako tzv. odúmrť.

 

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.

Přílohy:1601-Lesy ČR.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.