Úterý, 7. dubna 2020

odbor Odloučené pracoviště Liberec

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okresech Liberec a Jablonec nad Nisou:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Nám. Dr. E. Beneše 26
460 01 Liberec
Kontakt

Ředitelka:
Ing. Edita Chládková
Tel.: 485 244 422
E-mail: edita.chladkova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Chládková.pdf

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Liberec

Přímé prodeje několika malých pozemků na Liberecku vynesly téměř 100 000 Kč

30.03.2020

Liberecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových získalo prodejem čtyř pozemků výnos ve výši bezmála 100 tisíc korun.

Horská služba získala od ÚZSVM pozemek potřebný pro stání záchranné techniky

19.03.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Liberci získal pozemek o výměře 756 m2 ležící v katastrálním území Bedřichov u Jablonce nad Nisou, který se stal pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR nepotřebný, a proto ho na základě zákona o majetku státu předala do majetku ÚZSVM.

Malé byty z přebudovaného sklepení přinesly do státního rozpočtu více než 700 tisíc korun

26.02.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Liberci prodal dvě malé bytové jednotky za kupní cenu 703 000 Kč. Podlahová plocha první bytové jednotky činí 25,9 m2, druhé 38,7 m2. ÚZSVM získal byty z odúmrti po zemřelé sedmdesátileté ženě.

další aktuality