Pondělí, 24. února 2020

Bezúplatný převod pozemků v areálu gymnázia

29.11.2010
Celkem 9 pozemků v areálu Gymnázia Sokolov do vlastnictví Karlovarského kraje bezúplatně převedl ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary, referát Sokolov (Územní pracoviště Plzeň).

Celkem 9 pozemků v areálu Gymnázia Sokolov do vlastnictví Karlovarského kraje bezúplatně převedl ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary, referát Sokolov (Územní pracoviště Plzeň). Celková výměra pozemků je téměř 12 tisíc m2, jejich účetní hodnota převyšuje 845 tisíc korun.Pozemky v areálu gymnázia slouží k rozvíjení vzdělávací, sportovní a tělovýchovné činnosti v oblasti školství, proto se bezúplatný převod uskutečnil ve veřejném zájmu a v souladu se zákonem o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.Část pozemků slouží jako volejbalové hřiště s tartanovým povrchem, hřiště na basketbal a na házenou, další část slouží jako příjezdová asfaltová komunikace ke garážím školy a pro vjezd zásobování školního občerstvení. Zbylá část pozemků tvoří zatravněné plochy klidové zóny.Gymnázium Sokolov je jediným vzdělávacím zařízením tohoto typu v okrese. Na škole studují děti ze spádových oblastí Horního Slavkova, Kraslic a Chodova. Budova gymnázia, sportovní haly a vybudovaná sportoviště tvoří ucelený areál, který je situován v blízkosti centra města.Děkuji za informování veřejnosti.PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace