Středa, 27. května 2020

Pozemky v uzavřeném areálu změnily majitele

03.11.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal 5 pozemků v katastrálním území Teplice “ ؘetenice. Novým majitelem se stala společnost ČEZ Teplárenská, a. s.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal 5 pozemků v katastrálním území Teplice “ Ř˜etenice. Novým majitelem se stala společnost ČEZ Teplárenská, a. s. Výnos, který ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu, je 850 tisíc korun.Jedná se o pozemky o celkové výměře 1.048 m2, které se nacházejí v uzavřeném oploceném areálu teplárenského zařízení zmíněné společnosti a jsou na nich stavby a zařízení ve vlastnictví kupce. Prodejem pozemků došlo ke sjednocení vlastnictví uvnitř uzavřeného areálu.Pozemky byly původně uvedeny na LV 11000 (neznámý vlastník). ÚZSVM provedl lustraci nabývacích titulů, která potvrdila jejich vlastnictví Českou republikou a příslušnost hospodaření s majetkem státu pro ÚZSVM.Děkuji za informování veřejnosti.PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace