Čtvrtek, 23. ledna 2020

Převod pozemků Horské službě ČR

18.11.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl Horské službě ČR pozemky v katastrálním území Pernink.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl Horské službě ČR pozemky v katastrálním území Pernink. Jednalo se o pozemky, které funkčně přísluší k objektu záchranné stanice ve vlastnictví horské služby.ÚZSVM převodem umožnil sjednocení vlastnictví majetku, který Horská služba ČR využívá v rámci své celoroční záchranářské činnosti v horských oblastech karlovarského regionu.Děkuji za informování veřejnosti.


PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace