Pondělí, 17. února 2020

Rekreační zařízení má nového majitele

01.11.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice), za více než 3,5 milionu korun prodal rekreační zařízení v obci Kunžak na Jindřichohradecku.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice), za více než 3,5 milionu korun prodal rekreační zařízení v obci Kunžak na Jindřichohradecku.Rekreační zařízení na břehu rybníka Zvůle připadlo ÚZSVM po ukončení činnosti Okresního úřadu v Jindřichově Hradci. V oploceném areálu se nachází dům, 3 chaty a sklad. Součástí prodeje byly také pozemky o celkové výměře více než 2 tisíce m2. ÚZSVM zajišťoval až do letošního roku provoz areálu, kdy výnosy pokrývaly náklady spojené s jeho provozem.S ohledem na skutečnost, že předmětem činnosti ÚZSVM není provozování rekreačních zařízení, bylo rozhodnuto o prodeji areálu formou veřejné nabídky. Již v 1. kole výběrového řízení byl vybrán zájemce, který nabídnul nejvyšší cenu. S tímto vítězem pak ÚZSVM uzavřel kupní smlouvu. Výnos z prodeje je příjmem státního rozpočtu.Informace o veškerém nemovitém majetku, který ÚZSVM nabízí ve výběrových řízeních, mohou zájemci nalézt také na webových stránkách ÚZSVM, v odkazu www.uzsvm.cz/majetek.php, kde lze vybírat podle regionu, ceny či druhu nemovitosti.Děkuji za informování veřejnosti.PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace