Pátek, 21. února 2020

ÚZSVM převedl městu Moravská Třebová areál sociálních služeb

30.11.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), převedl ve veřejném zájmu nemovitosti v areálu sociálních služeb.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), převedl ve veřejném zájmu nemovitosti v areálu sociálních služeb. Jednalo se o 10 budov a 16 pozemků, jejichž novým majitelem se stalo město Moravská Třebová. Ucelený komplex pozemků a budov má účetní hodnotu více než 30 milionů korun.Svou činnost zde provozuje městem zřízená příspěvková organizace Sociální služby města Moravská Třebová. Ta zabezpečuje dvě registrované sociální služby, kterými jsou domov pro seniory a pečovatelská služba. Zařízení poskytuje sociální služby dále i občanům města a přilehlého regionu.Děkuji za informování veřejnosti.


PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace