Středa, 27. května 2020

Prodeje a převody pozemků v západních Čechách

11.11.2010
Prodeje a převody pozemků v západních Čechách
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Cheb (Územní pracoviště Plzeň), za téměř 2,8 milionu korun prodal pozemky v Chebu a Mariánských Lázních. Jednalo se prodej majitelům staveb zastavěných pozemků či o pozemky související se stavbou.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Cheb (Územní pracoviště Plzeň), za téměř 2,8 milionu korun prodal pozemky v Chebu a Mariánských Lázních. Jednalo se prodej majitelům staveb zastavěných pozemků či o pozemky související se stavbou. Tímto krokem ÚZSVM zajistil sjednocení majetkoprávních vztahů k nemovitostem.Jednalo se o pozemky v Mariánských Lázních, které jsou zastavěny objekty ve vlastnictví akciové společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně.Dále šlo o pozemky v Chebu, které jsou nezbytné pro chystanou rekonstrukci objektu Svoboda v Chebu. Tu provede město Cheb, vlastník objektu. Cheb. ÚZSVM městu Cheb dále bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl pozemky v této lokalitě, které souvisejí s objektem Svoboda a jsou určeny k vybudování místní veřejně přístupné komunikace.ÚZSVM rovněž za účelem sjednocení majetkoprávních vztahů bezúplatně převedl Zemědělské vodohospodářské správě pozemek v Teplé, který tvoří koryto drobného vodního toku. Zemědělská vodohospodářská správa tak bude moci účinněji vykonávat činnosti související se správou vodního toku Teplá. Převod schválilo Ministerstvo zemědělství ČR, které je zřizovatelem této organizační složky státu. Účetní hodnota převáděných pozemků o celkové rozloze 2.929 m˛ přesahuje 864 tisíc korun.