Pondělí, 21. října 2019

Pozemky pod bunkry mají nového majitele

25.11.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl obci Lichkov 2 stavební pozemky, na nichž se nacházejí pevnostní objekty K 31 a K 32.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl obci Lichkov 2 stavební pozemky, na nichž se nacházejí pevnostní objekty K 31 a K 32. Jde o stavby vybudované ve 30. letech 20. století jako součást pevnostního systému na hranicích s Německem.Obec tyto objekty získala v předchozích měsících bezúplatným převodem od Armády ČR. Bunkry budou využity jako muzejní prostory a stanou se součástí turistické destinace Kralická pevnostní oblast. Jedná se o program, který spojuje historii vojenství s krásami civilizací dosud nedotčené oblasti Kralicka a Kralického Sněžníku.Děkuji za informování veřejnosti.v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace