Středa, 23. října 2019

Renesanční tvrz v eletavě prodána

12.11.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava, referát Třebíč, (Územní pracoviště Brno), prodal za 855 tisíc korun ve výběrovém řízení nemovitou kulturní památku v obci eletava.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava, referát Třebíč, (Územní pracoviště Brno), prodal za 855 tisíc korun ve výběrovém řízení nemovitou kulturní památku v obci eletava.Jedná se o jednopatrovou obytnou budovu, která je označována jako Renesanční tvrz. Její současná podoba vznikla kolem roku 1560 na místě někdejší gotické tvrze z počátku 14. století. Objekt je využíván k bydlení a jeho okolí k podnikatelským účelům.ÚZSVM odvedl zisk do státního rozpočtu.Děkuji za informování veřejnosti.v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace